Telefon:   0745 426 121
E-mail:   office@ergok.ro

Condiţii de returnare

CONDITIILE SI MODALITATILE DE EXERCITARE A DREPTULUI DE DENUNTARE UNILATERALA

Aveţi dreptul de a vă retrage din prezentul contract, conform Ordonantei de Urgenta nr. 34/2014, cu modificarile ulterioare, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile calendaristice. Perioada de retragere expiră după 14 zile începând:

– de la ziua încheierii contractului

sau

– de la ziua la care intraţi dv. sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a produselor (în cazul unui contract de vânzare)

sau

– de la ziua la care intraţi dv. sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dv., în posesia fizică a ultimului produs (în cazul unui contract privind bunuri multiple comandate de consumator printr-o singură comandă şi livrate separat)

sau

– de la ziua la care intraţi dv. sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dv., în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese (în cazul unui contract privind livrarea unui produs constând din mai multe loturi sau părţi)

sau

– de la ziua la care intraţi, dv. sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dv., în posesia fizică a primului produs (în cazul unui contract pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată).

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declaraţie neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poştă, fax sau e-mail.

Obligatiile comerciantului in cazul returului:

 1. Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu art. 11 al Ordonantei de Urgenta nr. 34/1014.
 2. Profesionistul rambursează sumele menţionate la alin. (1) folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.
 3. Fără a aduce atingere alin. (1), profesionistul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist.
 4. Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, în cazul contractelor de vânzare, profesionistul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către profesionist, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

Obligatiile consumatorului in cazul returului:

 1. Dacă ai cumpărat mai multe produse de același fel și vrei să le returnezi pe toate, asigură-te că doar unul a fost desigilat. Returul celorlaltor produse se acceptă doar dacă sunt sigilate.
 2. Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, consumatorul returnează produsele sau le înmânează profesionistului sau unei persoane autorizate de profesionist să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract în conformitate cu art. 11. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Produsele se trimit la adresa de retur: Str. Bega, Nr. 6, Cluj-Napoca in ambalajul original, cu etichetele inițiale intacte, certificatul de garanție în original (dacă a fost emis de producător/ distribuitor) și toate documentele cu care a fost livrat produsul.
 3. Consumatorul suportă doar costurile de transport de 20 de lei sau de 40 de lei in cazul ecranelor de proiectie, legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă.
 4. Consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-şi exercita dreptul de retragere.
 5. să poată face dovada diminuării valorii produselor care rezultă diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.
 6. Atunci când consumatorul îşi exercită dreptul de retragere după transmiterea cererii în conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), consumatorul plăteşte profesionistului o sumă proporţională cu ceea ce s-a furnizat până la momentul în care consumatorul a informat profesionistul cu privire la exercitarea dreptului de retragere, în raport cu acoperirea totală a contractului. Suma proporţională care trebuie plătită profesionistului de către consumator este calculată pe baza preţului total convenit în contract. Dacă preţul total este excesiv, suma proporţională este calculată pe baza valorii de piaţă a ceea ce s-a furnizat.

Rambursarea banilor se va face in aceiasi modalitate in care plata a fost facuta sau intr-o alta modalitate, daca comerciantul si cumparatorul cad de acord asupra acesteia. Cumparatorul este obligat sa trimita comerciantului impreuna cu produsul returnat si o copie a facturii fiscale primite la cumpararea produsului si un cont bancar, daca acesta este necesar pentru a se face plata sumei aferente produsului returnat.

Conform legislatiei in vigoare renuntarea la cumparare descrisa mai sus este aplicabila doar clientilor persoane fizice, intrucat in sensul Ordonantei de Urgenta nr. 34/ 2014, cu modificari si completari ulterioare, consumator este orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Comerciantul este obligat de a furniza cumparatorului informatia conform careia consumatorul isi exercita dreptul de retragere dupa formularea unei cereri si informatia potrivit careia consumatorul este obligat sa achite profesionistului costuri direct proportionale cu daunele suferite, in conformitate cu art. 14, alin. (3) al Ordonantei de Urgenta nr. 34/2014. Astfel, daca comerciantul a furnizat toate informatiile la care este obligat cumparatorului, iar acesta a luat la cunostinta si a fost de acord cu acestea, in cazul in care valoarea produsului este diminuata din pricina manipularii acestora, iar comerciantul poate face dovada ca valuarea produsului a fost diminuata diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produselor, comerciantul are dreptul de a nu returna intreaga suma platita de catre cumparator si de a retine o parte din suma, reprezentand cheltuielile comerciantului pentru readucerea produsului la stadiul initial (stare vandabila) sau pentru acoperirea diferentei de pret rezultata din vanzarea produsului ca second-hand, conform articolului 14, aliniatele 3 si 4 ale Ordonantei de Urgenta numarul 34/2014, intrucat conform articolului 14, aliniatul 3 al aceleiasi Ordonante, consumatorul este responsabil in ceea ce priveste diminuarea valorii produselor rezultata din manipularea acestora. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-şi exercita dreptul de retragere. Indiferent de situaţie, consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care profesionistul a omis să îl informeze cu privire la dreptul de retragere în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h), ale Ordonantei nr. 34/2014.

Dupa verificarea starii produsului returnat in termen de 14 zile lucratoare, cumparatorul va fi notificat asupra constatarilor noastre si asupra sumei retinute din suma rambursabila, aferenta diferentei de pret rezultata din vanzarea produsului ca second-hand.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere urmatoarele:

 1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;
 2. furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
 3. contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;
 4. contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;